Danske Regioner
Dampfærgevej 22
DK 2100 København Ø

T: 35 29 81 00
F: 35 29 83 00
E: regioner@regioner.dk
W: www.regioner.dk
CVR: 55832218
www.okportal.dk
Overenskomster og aftaler mv. gældende i regioner på
løn-, personale-, og praksisområdet.
Danske Regioner

Nyhedsoversigt

07-08-2017
Ingen mulighed for bestilling af varer
Det er ikke længere muligt at bestille overenskomster mv. i hæfteform.
01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Aftale vedrørende lægelige chefer

14-06-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Registrering af dobbeltkonsultationer hos psykologer

14-06-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Registrering af Covid-19 vaccination givet i udlandet

20-05-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Opsigelse af midlertidige Covid-19 aftaler PLO

01-05-2021
Opdatering - Praksishåndbogen
Praksishåndbogen

01-04-2021
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende overlæger pr. 01-04-2021

01-04-2021
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende lægesekretærer pr. 01-04-2021

01-04-2021
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende overtandlæger pr. 01-04-2021

22-04-2021
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af overenskomst for overlæger

26-06-2020
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Info. Ændring af pensionsleverandør

23-04-2021
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

01-04-2021
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for overlæger

19-04-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til administrationsudvalget Almen Praksis 2021

19-04-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Rådgivningsfunktion akkreditering af fodterapipraksis

01-04-2021
Opdatering - Praksisområdet
Kiropraktik, overenskomst
gældende pr. 01-04-2021

01-04-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny overenskomst om kiropraktik 2021

01-04-2021
Opdatering - Takster
Takstmappe pr. 01-04-2021

01-04-2021
Opdatering - Praksisområdet
Psykologi, takster

01-04-2021
Opdatering - Praksisområdet
Diverse, takster

01-04-2021
Opdatering - Praksisområdet
Fodterapi, takster

01-04-2021
Opdatering - Praksisområdet
Kiropraktik, takster

01-04-2021
Opdatering - Praksisområdet
Fysioterapi, takster

01-04-2021
Opdatering - Praksisområdet
Tandpleje, takster

30-03-2021
Opdatering - Praksisområdet
t55.10.1 - almen Lægehjælp, takster

22-03-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-2021

26-02-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny overenskomst på fodterapi pr. 01-04-2021

12-03-2021
Opdatering - Forhandlingsresultater
Forhandlingsprotokol pr. 1. april 2008 for sygehusportører

27-02-2021
Opdatering - Forhandlingsresultater
Forhandlingsprotokol inden for værkstedsområdet pr. 1. april 2021

28-02-2021
Opdatering - Forhandlingsresultater
Forhandlingsprotokol for vagtcentralpersonale pr. 1. april 2021

26-02-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Rettelse til modernisering af kirurgi specialet

23-02-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Tandlægernes Tryghedsordninger 2021

03-02-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningslofter for speciallæger 2021

01-02-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Rammeaftale mellem RLTN og PLO om covid-19 vaccination

29-01-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til Fonden For almen praksis 2021

19-01-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Omsætningsgrænse pr. 1. oktober 2020 - psykologhjælp

14-01-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af specialet kirurgi i speciallægepraksis

14-01-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af specialet ortopædisk kirurgi

05-01-2021
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
honorering for anmeldelse af formodede bivirkninger - PLO

01-01-2021
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om befordringsgodtgørelse til elever

15-12-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Orientering om Brexit - sygesikring

11-12-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Medlemsbidrag til Lægernes Pensionskasse 2021

09-12-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ændrede volumenkrav til visse ydelser i øjenlægespecialet

07-12-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til implementering af DDKM for psykologpraksis

01-12-2020
Opdatering - Praksisområdet
Tandlægehjælp

27-11-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Implementering af DDKM for kiropraktorpraksis

17-11-2020
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

29-09-2020
Opdatering - Generelle aftaler
Vejledning om ferie 2020

25-09-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-10-2020

01-10-2020
Opdatering - Takster
Takstmappe 01-10-2020

01-10-2020
Opdatering - Takster
t55.70.1 - Fodterapi xml

14-09-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Gratis influenzavaccination til visse grupper 2020-2021

04-09-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Fodterapi – overgangsordning fodindlæg § 9, stk. 12

01-10-2020
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende tandlæger pr. 01-10-2020

12-08-2020
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Regulering af lønninger pr. 1. oktober 2020

04-08-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Implementering af DDKM for kiropraktorpraksis

01-09-2020
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om ferie for personale ansat i regioner

30-06-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til Kiropraktorfonden i 2020

15-06-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Udvidelse af målgruppe for gratis pneumokokvaccination

11-06-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling af genanvendelsesmidler på kiropraktorområdet

22-04-2020
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT
dette er en test

07-05-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Midlertidig aftale om holdtræning på video - Fysioterapi

04-05-2020
Opdatering - Takster
Takstmappe april 2020
Takstmappe April 2020

16-04-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ændringsaftale til aftale om videokons for psykologer

16-04-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper

30-03-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Aftale om udlægning af sygehusydelser til speciallægepraksis

13-03-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningsloft på psykologområdet i 2020

19-02-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Omsætningslofter Fysioterapi

30-01-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Catch-up program for HPV-vaccination af drenge og unge mænd

27-01-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af specialet reumatologi

01-01-2020
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningslofter for speciallæger 2020

20-12-2019
Opdatering - Takster
t55.10.1 - almen Lægehjælp, takster xml

20-12-2019
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Udgivelse af vejledning om de nye ferieaftaler

19-12-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling af genanvendelsesmidler på kiropraktorområ-det

01-10-2019
Opdatering - Takster
Takstmappe 01-10-2019

11-12-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling for 2020 til Fonden for almen praksis

11-12-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Opkrævning af akkrediteringspræmie - Fysioterapi

21-11-2019
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

01-10-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny overenskomstaftale på psykologområdet

01-10-2019
Opdatering - Praksisområdet
Psykologhjælp, overenskomst

17-09-2019
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Aftale om gennemsnitsløngaranti

17-09-2019
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om gennemsnitsløngaranti

03-09-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af specialet anæstesiologi

09-08-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
HPV-vaccination af drenge

08-08-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til Kiropraktorfonden i 2019

16-05-2019
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Aftale om Kompetencefond

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om Kompetencefond

09-05-2019
Opdatering - Generelle aftaler
Vejledning om overgangen til de nye ferieregler

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v.

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer