Danske Regioner
Dampfærgevej 22
DK 2100 København Ø

T: 35 29 81 00
F: 35 29 83 00
E: regioner@regioner.dk
W: www.regioner.dk
CVR: 55832218
www.okportal.dk
Overenskomster og aftaler mv. gældende i regioner på
løn-, personale-, og praksisområdet.
Danske Regioner

Nyhedsoversigt

07-08-2017
Ingen mulighed for bestilling af varer
Det er ikke længere muligt at bestille overenskomster mv. i hæfteform.
01-10-2019
Opdatering - Praksisområdet
Psykologhjælp, overenskomst

30-09-2019
Opdatering - Praksisområdet
Fodterapi, takster
opdaterede takster fodterapi okt. 2019

24-09-2019
Opdatering - Praksisområdet
Diverse, takster
takster gældende pr. 01-10-2019

24-09-2019
Opdatering - Praksisområdet
Kiropraktik, takster
takster gældende pr. 01-10-2019

24-09-2019
Opdatering - Praksisområdet
Fysioterapi, takster
takster gældende pr. 01-10-2019

24-09-2019
Opdatering - Praksisområdet
Tandpleje, takster
takster gældende pr. 01-10-2019

17-09-2019
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Aftale om gennemsnitsløngaranti

17-09-2019
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om gennemsnitsløngaranti

01-10-2019
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende tandlæger pr. 01-10-2019

03-09-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af specialet anæstesiologi

01-10-2019
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende overlæger pr. 01-10-2019

01-10-2019
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende lægesekretærer pr. 01-10-2019

01-10-2019
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende overtandlæger pr. 01-10-2019

01-10-2019
Opdatering - Løntabeller
Løntabel for underordnede læger pr. 01-10-2019

09-08-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
HPV-vaccination af drenge

08-08-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til Kiropraktorfonden i 2019

01-06-2019
Opdatering - Praksisområdet
Tandlægehjælp

16-05-2019
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Aftale om Kompetencefond

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om Kompetencefond

09-05-2019
Opdatering - Generelle aftaler
Vejledning om overgangen til de nye ferieregler

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v.

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer

01-04-2019
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende socialrådgivere pr. 01-04-2019

01-04-2019
Opdatering - Løntabeller
Løntabel vedrørende sygehusportører pr. 01-04-2019

16-04-2019
Opdatering - Praksishåndbogen
Praksishåndbogen

15-04-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af generelle laboratorieydelser

11-04-2019
Overenskomst om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi
De gældende overenskomster kan findes ved at skrive "5540" i søgefeltet.
01-01-2019
Opdatering - Praksisområdet
Vederlagsfri fysioterapi
§ 45 tilrettet

01-01-2019
Opdatering - Praksisområdet
Fysioterapi, overenskomst

04-04-2019
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om fravær af familiemæssige årsager

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område

01-04-2019
Opdatering - Takster
Takstmappe 01-04-2019

03-04-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-04-2019

01-08-2019
Opdatering - Generelle aftaler
Afskrift af cirkulære vedrørende tjeneste- og lejeboliger

01-04-2019
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Sundhedskartellets udviklings- og forskningspulje

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Aftale vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Aftale for chefer

18-03-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til administrationsudvalget almen praksis 2019

15-03-2019
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Ændring af pensionsleverandør

08-03-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningsgrænse på psykologområdet i 2019

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om lønforholdene for visse elever

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale for EGU-elever med regional praktikaftale

25-02-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Tillægsydelser i specialet diagnostisk radiologi

01-04-2018
Opdatering - Service-/teknisk personale
Overenskomst om løn- og arbejdsforhold for husassistenter m.fl.

01-04-2018
Opdatering - Service-/teknisk personale
Overenskomst om løn- og arbejdsforhold for rengøringsassistenter m.fl.

08-02-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af øre-, næse- og halsspecialet

04-02-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetalingen til fonden for fysioterapi
nyt bilag vedhæftet

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for tandlæger

04-02-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Varicekirurgi i ortopædkirurgisk speciallæge-praksis

01-01-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Omsætningsgrænser speciallæger 2019

01-01-2019
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Aftale om fysioterapi, præciseringer

20-12-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningsgrænse på psykologområdet i 2018

19-12-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Nye ferieaftaler for personale ansat i regioner

19-12-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Fællesaftale om lokal løndannelse

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Fællesaftale om lokal løndannelse

23-11-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Overenskomst for underordnede læger

30-11-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Overenskomst for underordnede læger

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for underordnede læger

28-11-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Aftale om decentral løn

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for honorarlønnede sygehuslæger

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for speciallægekonsulenter

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Overenskomst for overlæger

01-04-2018
Opdatering - Sundhed og sygehuse
Aftale vedrørende lægelige chefer

02-11-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Omstillingsfonden og Den Regionale Kompetencefond

16-10-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Orientering om ændring af pensionsbeskatningsloven

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Overenskomst for vagtcentralpersonale

01-10-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Modernisering af specialet radiologi

01-10-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af honorarer på praksisområdet pr. 01-10-2018

27-09-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Frigivelse af Rammeaftale om åremålsansættelse

01-04-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Rammeaftale om åremålsansættelse

24-09-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Influenzavaccination 2018

23-08-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Regulering af lønninger pr. 1. oktober 2018

10-09-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Fritagelse for akkreditering - PLO

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Overenskomst for journalister og fotografer

01-04-2018
Opdatering - Service-/teknisk personale
Overenskomst Med Teknisk Landsforbund inden for byggeri, miljø og energi

01-04-2018
Opdatering - Service-/teknisk personale
Overenskomst for Professionsbachelorer på det tekniske område

27-08-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Praksisændring om tilskadekomstpension

15-08-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Antal timer for heldagsuddannelse - PLO

06-07-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Nye ydelsesbeskrivelser for varicebehandling - kirurgi

01-06-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn

03-07-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningsloft for psykologer fra 1. juli 2018

01-04-2018
Opdatering - Socialområdet
Overenskomst for socialrådgivere

01-04-2018
Opdatering - Administrativt område
Overenskomst for administrations- og IT-personale m.fl.

06-06-2018
Opdatering - Forhandlingsresultater
Forhandlingsprotokol for vagtcentralpersonale pr. 1. april 2018

06-06-2018
Opdatering - Forhandlingsresultater
Forhandlingsprotokol inden for værkstedsområdet pr. 1. april 2018

07-06-2018
Opdatering - Forhandlingsresultater
Generelt forlig OK-18 mellem RLTN og FOA og org. under OAO-K

07-06-2018
Opdatering - Forhandlingsresultater
Generelt forlig OK-18 mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet

06-06-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

10-04-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til administrationsudvalget for 2017

23-03-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af takster på praksisområdet - april 2018

22-03-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Revideret standardaftale for tutorlæger i speciallægepraksis

05-03-2018
Opdatering - Generelle aftaler
Konfliktvejledning

19-02-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af omsætningsgrænse på psykologområdet i 2018

01-01-2018
Opdatering - Takster
Takstmappe 01-01-2018

02-02-2018
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Udgivelse af vejledning om det sociale kapitel

16-01-2018
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny overenskomst om almen lægehjælp på ok-portalen

21-12-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Omsætningsgrænser speciallæger 2018

20-12-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling for 2018 til Fonden for almen praksis

07-12-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Implementering af DDKM for psykologpraksis

29-11-2017
Opdatering - OK-Nyt – Løn
Info. Indbetaling af bidrag til AKUT

17-11-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Indbetaling til Kiropraktorfonden i 2018

01-10-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ændring af reguleringsprocent for tandlæger pr 01-10-2017

01-10-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Regulering af honorarer på praksisområdet pr 01-10-2017

01-10-2017
Opdatering - Takster
Takstmappe 01-10-2017

21-09-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Influenzabekendtgørelse og afregningsaftale - 2017/2018

20-09-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny registreringsydelses for dermatologi pr. 1 oktober 2017

31-08-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Præcisering af ydelser i øjenmoderniseringen

06-07-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Ny aftale om fodterapi

01-10-2017
Opdatering - Tjenestemandspension
Tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2017 til 31. marts 2018

14-06-2017
Opdatering - OK-Nyt – Praksis
Information om antibiotikaprovokation i speciallægepraksis

01-04-2017
Opdatering - Takster
Takstmappe 01-04-2017

01-04-2015
Opdatering - Generelle aftaler